De werkwijze van inhuis finance & control

Middels wederzijds vertrouwen, transparantie, terugkoppeling en interactie met alle betrokkenen naar het gewenste eindresultaat toewerken.

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles. Het eindresultaat moet voldoen aan de verwachtingen en doelstellingen van de opdrachtgever. Ik ben een harde werker, die voor iedere interim-opdracht zijn kennis, ervaring en expertise richt op het zo efficiënt mogelijk boeken van resultaat. Ik hecht veel waarde aan helderheid. Uiteindelijk draait het om het treffen van duurzame maatregelen die stand houden; ook ná mijn vertrek.

Helderheid

Het is belangrijk om voorafgaand aan iedere opdracht verwachtingen naar elkaar uit te spreken en vast te leggen. Tijdens de uitvoering van opdrachten zorg ik voor een regelmatige toetsing en terugkoppeling van de voortgang. Wanneer uitgangspunten of wensen tussentijds wijzigen, speel ik hier adequaat op in. Het streven is te allen tijde een eindresultaat dat is afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

Betrokkenheid

De kracht en toegevoegde waarde van een goede controller worden het best zichtbaar bij een intensieve en doelgerichte samenwerking met alle betrokken stakeholders. Ik sta tussen de medewerkers en probeer middels interactie en coaching de betrokkenheid te optimaliseren. Dit maximaliseert de kans op een spoedige inbedding na afronding van de opdracht.

Mijn werkwijze, ervaring en expertise inhuis halen?

“inhuis finance & control gelooft dat zowel werk- als spelplezier leiden tot betere resultaten. En betere resultaten leiden automatisch tot meer plezier.”